Tablice kierunkowe i oznakowanie wnętrz biurowych

20,00
Produkujemy te wyroby z dibondu, akrylu i PCV. PCV służy do produkcji tabliczek służących do nawigacji w budynkach, centrach handlowych, mogą informować o godzinach pracy firmy, jej nazwie, mogą przedstawiać numerację biur, imiona pracowników etc.